Allt är ett

Jag tror verkligen att allt i livet och världen hänger ihop. Rubbas någon liten del i ekosystemet så påverkas resten av ekosystemet, ibland kanske bara minimalt, eller så ökar förändringen över tid och får allt mer omfattande konsekvenser. Så vet vi att det ser ut när det gäller just ekosystem i naturen. Balansen mellan djur, natur och klimat kalibreras oavbrutet och konsekvenserna när t ex en djurart dör ut, är ibland svåra att överblicka. Men vi vet att allting hänger ihop.

Jag är övertygad om att vår egen kropp och varelse fungerar på samma sätt. Kroppen är som ett eget kretslopp, med energi som kommer in och går ut. Får man ont i ett knä börjar man ofta stödja lite mer på det andra, och vips så är balansen i den fysiska kroppen rubbad. Det kan visa sig genom att det andra knäet börjar göra ont, eller att man överbelastar en höft, eller att ryggen börjar värka för att man har rört kroppen på ett annat sätt än det den är van vid.

Och allt är ett handlar för mig också om sambandet mellan kropp och själ. Jag är övertygad om att vår själ, eller om vi kallar det för vårt medvetande, påverkar vår kropp och vice versa. Om vi inte mår bra själsligt, så är sannolikheten stor att det visar sig i den fysiska kroppen. Med placebo-effekten menas att sockerpiller kan ha effekt på kroppen, bara för att patienten är övertygad om att sockerpillren i själva verket är medicin. Här vet vi alltså att våra tankar påverkar vår fysiska kropp (till viss del givetvis). På samma sätt tror jag att känslomässiga bekymmer, t ex gamla olösta konflikter eller inte bearbetade sorger, kan sätta sig i vår fysiska kropp. Energin från de känslorna och tankarna påverkar kroppen.

Om du vill läsa mer om det här vill jag verkligen rekommendera boken Andens anatomi, av Caroline Myss. Det är en bok jag själv återkommer till så fort jag är i en svacka, känslomässigt eller fysiskt.

Frågor att reflektera över:

  • Vad kan du göra för att stärka din själ, och fylla på med mer kraft och energi?
  • Vilken händelse i ditt liv har du inte riktigt kommit över eller bearbetat?
  • Hur tror du att den händelsen påverkar ditt välmående?

Om du kommer att tänka på någon särskild händelse så fundera på vad du behöver göra för att “sluta fred” med det som hänt. Acceptera. Förlåta. Bestämma dig för att gå vidare. Prova att göra det själv genom att skriva eller visualisera, eller ta hjälp av en vän eller ett samtalsstöd.

All kärlek,
Sandra