Self-Care & Självläkning

Hållbar livsstil för hela livet

Upp emot 90 % av de sjukdomar som vi i väst drabbas av idag, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, IBS, typ 2-diabetes, bland många andra, är livsstilsrelaterade. Vilket betyder att vi med vår livsstil också kan minska risken för den typen av sjukdomar, eller t o m läka från en sådan diagnos. Det finns väldigt mycket som vi kan göra för att stärka vårt immunförsvar, minska stress och ha sundare vanor.

Jag ser på hälsa ur tre perspektiv, och är övertygad om att vi behöver stötta oss själva ur samtliga perspektiv för att må så bra som möjligt. Vi behöver hitta en livsstil som är långsiktig och där vi stärker vår fysiska hälsa (med bl a träning, kost och sömn), optimerar den mentala hälsan (med bl a stresshantering, tankemönster, komma ur fight-flight och aktivera rest-repair) och tar hand om vår själsliga hälsa (trauman, känslomässiga mönster, känsla av mening och syfte). Jag tror att läkning och hälsa behöver involvera samtliga delar, inte bara den fysiska, därför hjälper jag mina klienter att sätta upp holistiska hälsoplaner där både kropp, sinne och själ inkluderas.
Boka kostnadsfritt möte
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.