Som Lyxfällan för själen

Då och då läser jag artiklar som avfärdar allt som har med självhjälp att göra. Att självhjälpsböcker med käcka titlar, samtalscoacher och övningar för personlig utveckling inte gör människor lyckligare, snarare tvärtom. Många menar att det inte går att göra något åt sin egen lycka, eller att man kan förbättra sitt liv genom att läsa böcker eller artiklar om det.

Jag tror inte heller att det är så enkelt, att man per automatik får en stark självkänsla bara av att läsa Mia Törnbloms böcker. Men jag tror absolut att vi kan göra väldigt mycket för att öka våra lyckoförutsättningar. Inom positiv psykologi menar man bl a att människor som övar på sin tacksamhet generellt upplever sig själva som lyckligare än genomsnittet. Vi vet också  att vi blir lyckligare av att ha nära relationer, eller att genom medvetna val försöka få en så bra vardag som möjligt. Precis som att en människa kan lägga om kost och träning för att försöka gå ner i vikt eller bli starkare, eller en slösande person kan få hjälp av Lyxfällan att styra upp sin ekonomi, så ser jag det som självklart att vi med konkreta förändringar också kan få ett bättre liv och en ökad känsla av lycka och tacksamhet.

Frågor att reflektera över:

  • Vad i ditt liv är du tacksam över just nu? Försök räkna upp tio saker. Kläm sedan fram tio till.
  • Har du provat att använda tacksamheten när du känner dig deppig eller går igenom en motgång? Prova nästa gång, att hitta åtminstone tre saker just där och då, som du kan känna tacksamhet över, trots det jobbiga du är i. Det kan vara kaffet i koppen framför dig, att du åtminstone har en nära vän att prata med, eller att du är tacksam över att det i alla fall inte regnar. Eller att du iallafall hade ett par rena trosor kvar i lådan. Stort som smått.

All kärlek,
Sandra